This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Spend $34 more for free shipping!

Polisi Penghantaran

Pemprosesan Tempahan

Semua pesanan akan diproses dan dihantar hanya pada hari perniagaan, Isninhingga Jumaat (Waktu Standard Korea), tidak termasuk cuti kebangsaan Korea.Pesanan yang di buat pada hari Sabtu dan Ahad akan diproses pada hariperniagaan yang berikutnya.

Kebiasaannya kami memproses pesanan dalam masa 1~2 hari, namun jika jumlahpesanan meningkat, kelewatan mungkin berlaku. Jika kelewatan penghantaranberlaku, kami akan memaklumkan pelanggan berhubung masalah tersebut dalam masa3 hari perniagaan.

Penghantaran Seluruh Dunia

Kami menawarkan kedua-dua pilihan penghantaran dan terdapat sesetengahnegara yang tidak dapat kami hantar di sebabkan masalah penghantaran.

Anggaran Masa Penghantaran mungkin tertangguh disebabkan COVID-19 atau keadaan cuaca. Sila ambil perhatian yang kami tidakbertanggungjawab atas kelewatan yang disebabkan oleh perkhidmatan pos ataupelepasan kastam.

  • Standard:mel tempatan di setiap negara (7 ~ 20 Hari) atau K-paket (10 ~ 35 Hari)

    • Penghantaranpaket-K tidak termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Hong Kong, Malaysia, Singapuradan Taiwan (Mel Tempatan)

  • Ekspres: Fedex (1 ~ 5 Hari)

Caj/Cukai Kastam

Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar sebarang duti masuk, cukai dan sebarangbayaran lain yang difikirkan sesuai oleh pihak berkuasa tempatan anda. Hargabarangan di laman web kami tidak merangkumi yuran ini. Yuran ini dibayar kepadapembawa lokal anda atau kerajaan serta tidak dikutip oleh FREAKY NINE, dan olehyang demikian tidak akan dikembalikan. Kami menghantar pakej antarabangsa berasaskanDDU(Duti Penghantaran Tidak Dibayar), bermakna segala yuran yang dikenakan(cukai kastam, duti import, VAT dsbnya.) mesti dibayar oleh penerima untukmenerima bungkusan. Memandangkan kami tidak dapat memaklumkan jumlah bayaranini, kami mengesyorkan anda agar menghubungi pejabat kastam negara anda.


Penjejakan Pesanan

Sebaik pesanan anda dihantar, anda akan menerima maklumat penjejakanmelalui e-mel. dan Anda turut boleh menjejaki penghantaran pada 'Pesanan saya'selepas log masuk.


Had Nilai Pesanan

Disebabkan masalah peraturan kastam, yang mungkin menyebabkan kelewatan berpanjangan,kami mengehadkan pesanan kepada $150 atau kurang termasuk kos penghantaran. (*Japan: up to ¥16,000 / Taiwan: up to TWD 2,000 / Singapore: up to 400 SGD)

Untukpelanggan yang ingin membeli melebihi $150, kami mengesyorkan anda melakukandua pesanan yang berasingan bagi mengelakkan masalah kastam. Sila ambilperhatian yang kami tidak boleh menggabungkan pesanan berasingan daripadaseorang pelanggan ke dalam satu bungkusan.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Spend $34 for free shipping
No more products available for purchase

Melayu
Melayu